Praktisk information

Kursdatum:  Kursstart 23/4 2024 och den pågår till 25/10 2024.
Pris: 56 800 ex moms + 14 200 kr moms
Totalt 71 000 kr
Kursort: Kristianstad.
Vi erbjuder 20% rabatt på kursen som går 23/4-24 — 25/10-24

Kursdatum: Kursstart 29/10 2024 och den pågår till 25/4 2025 med 2 veckors juluppehåll.
Kursort: Kristianstad.

Kurslitteratur: Ingår 
Förkunskap: Slutförd gymnasieutbildning med godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, alternativt minst tre års arbetslivserfarenhet.
Omfattning: Heltidsutbildning ca 24 veckor  

Adress: Fotakademin Syd
Nya Boulevarden 10
29131 Kristianstad 

Teori och praktik varvas på skolan under lärarledd handledning. Utbildningen är på heltid. Teorilektionerna är helklass från klockan 09.00-16.00 vardagar.
Praktiken sker i halvklass eller mindre grupper under tiderna 08.00-12.00 eller 13.00-17.00 vardagar.
Självstudier genomförs den del av dagen som inte är schemalagd. Självstudier kan även ligga andra dagar.  

Med reservation för eventuella ändringar.

 

Villkor inför kursen

Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret på fotakademinsyd.se och skicka. Vi skickar bekräftelse till dig via e-post eller brev.
Skicka även in dina godkända betyg i aktuella ämnen alternativt underlag som styrker minst 3 års arbetslivserfarenhet samt en kort presentation om dig själv till:
Fotakademin Syd
Nya Boulevarden 10
291 31 Kristianstad.

Anmälan är bindande.
Inbjudan till kursen skickas ut ca två veckor innan kursen startar.

Antagningskrav
Slutförd gymnasieutbildning med godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk, alternativt minst tre års arbetslivserfarenhet. Kursen kräver obligatorisk närvaro.
Om Fotakademin Syd finner någon studerande olämplig för kursen förbehåller vi oss rätten att stänga av den studerande från utbildningen.

Betalning
Betala in anmälningsavgiften på 5 000 kr så fort du har fått fakturan/anmälningsbekräftelsen för att säkra din plats.

Har betalning inte skett inom 10 dagar från att du mottog fakturan/anmälningsbekräftelsen kan vi inte garantera dig en plats
på utbildningen.
Resterande belopp skall vara inbetalt tre månader före utbildningsstart.
Betalning till bankgiro: 5219-6706. Ange ditt namn och personnummer eller OCR/fakturanummer du fått på din anmälningsbekräftelse.
Ta med kvitto till kursstart. Mat, dryck och arbetskläder ingår ej i kursavgiften.

Vi erbjuder även en avbetalningsplan för kursavgiften.
Om betalning under kurstiden om ca 24 veckor inte sker enligt avbetalningsplanen förbehåller vi oss rätten att pausa studenter från kursen
och examination till dess att betalning sker enligt planen. 

Avbetalningsplanen hittar du här.

Ångerrätt
Enligt distans och hemförsäljningslagen (2005:59) har du full ångerrätt i 14 dagar från den dag du fått vår bekräftelse på din anmälan.
Om du vill avboka din anmälan eller har frågor når du oss på telefonnummer 044-120090 eller på e-mail camilla.ekholm@fotakademinsyd.se.

Du kan naturligtvis även besöka oss eller skicka brev till:

Fotakademin Syd
Nya Boulevarden 10
29131 Kristianstad

Ange dina personuppgifter och om du har betalt in avgiften meddela bankkonto så att återbetalning kan ske.

Återbetalning
Om tiden för ångerrätten löpt ut när du avbokar kursen förbehåller vi oss rätten att inte betala
tillbaka anmälningsavgiften.

Inställd kurs
Fotakademin Syd har rätt att ställa in eller skjuta upp kursen vid för få deltagarantal och vis händelse som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure. Blir kursen inställd eller om du inte blir antagen återbetalas avgift utan avdrag.

Försäkring
De studerande på Fotakademin Syd är försäkrade av både en ansvars och olycksfallsförsäkring under studietiden.

Ändringar
Fotakademin Syd har rätt att ändra gällande lokal, tider, lärare, kurslitteratur, studieregler och schema utan att nedsättning sker av kursavgiften.

Diplom:
Efter godkänd kurs erhåller de studerande diplom

Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten på skolan utan tillstånd.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig på telefonnummer 044-120090 eller e-mail camilla.ekholm@fotakademinsyd.se.

Anmälan Medicinsk Fotterapeut

 

Godkänn

10 + 4 =